Print

Run Coed y Brenin Christmas Holiday Hours // Oriau Gwyliau Nadolig

We hope that you are looking forward to a Festive period full of fun and trail running!

Run Coed y Brenin trails will of course be open – the way-marked Shoe Test, Sarn Helen Byr and Hir, the Goldrush and the Half Marathon are open 24 hours a day, 7 days a week – just bring a head torch when it’s dark!

Regarding the holiday period at Run Coed y Brenin our shop hours will be as follows:

Friday 22nd December – Saturday 23rd December shop open 9.30-4.30pm

Sunday 24th December (Christmas Eve) shop open 9.30-3.00pm

Monday 25th (Christmas Day) and Tuesday 26th (Boxing Day) December shop closed

Wednesday 27th – Saturday 30th December shop open 9.30-4.30pm

Sunday 31st December (New Year’s Eve) shop open 9.30-3.00pm

Monday 1st January (New Year’s Day) shop closed

Tuesday 2nd Jan shop open 10.00-4.30pm and onwards – normal opening hours

We look forward to seeing you at Coed y Brenin over the next week or two and a massive thanks for your continued support in 2017 from the Run. Coed y Brenin Team – Merry Christmas and Happy New Year!

//

Gobeithiwn eich bod yn edrych ymlaen at gyfnod Nadolig yn llawn hwyl ag ychydig o rhedeg!

Bydd llwybrau Coed y Brenin wrth gwrs yn agored – mae’r Llwybr Prawf Esgidiau, Sarn Helen Byr a Hir, y Goldrush a’r Half Marathon ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos – dim ond dod â thortsh pen pan fydd yn dywyll !

O ran y cyfnod gwyliau yn Run Coed y Brenin bydd ein horiau siop fel a ganlyn:

Dydd Gwener 22 RhagfyrSadwrn 23 Rhagfyr ar agor 9.30yb-4.30yh

Dydd Sul 24 Rhagfyr (Noswyl Nadolig) ar agor 9.30yb-3.00yh

Dydd Llun 25ain (Dydd Nadolig) a Dydd Mawrth 26 (Diwrnod y Bocs) wedi cau

Dydd Mercher 27ain – Sadwrn 30fed Rhagfyr ar agor 9.30yb-4.30yh

Dydd Sul 31ain Rhagfyr (Noswyl y Flwyddyn Newydd) ar agor 9.30yb-3.00yh

Dydd Llun 1af Ionawr (Diwrnod y Flwyddyn Newydd) wedi cau

Dydd Mawrth 2ail Ionawr ar agor 10.00yb-4.30yh ag ymlaen – oriau agor arferol

Edrychwn ymlaen at eich gweld yng Nghoed y Brenin dros yr wythnos neu ddwy nesaf, a diolch yn fawr am eich cefnogaeth barhaus yn 2017 gan tîm Run. Coed y BreninNadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone

all logos 2017

2017 – Another record-breaking year at Run. Coed y Brenin

As we look back on 2017 at Coed y Brenin, it has once again been another year of records! Over 1000 social and night run participants…

Print

Run Coed y Brenin Christmas Holiday Hours // Oriau Gwyliau Nadolig

We hope that you are looking forward to a Festive period full of fun and trail running! Run Coed y Brenin trails will of course be…

Petzl Night Trail Wales -1004-DSC_2022

‘Electric’ Night Trail rounds off 2017

The third edition of the Petzl Night Trail Wales on Saturday proved to be one of the best yet, as almost 300 trail runners enjoyed the Coed…

Trail 10K Wales-1003-Trail 10K Wales-1003-DSC_7105- (11-29-10)-2- (11-29-10)

Runners shine in the Coed y Brenin rain

Events at Run Coed y Brenin have had a good run in terms of weather this last few years, so the lucky streak of wall-to-wall…

Read more